εἰλύω

εἰλύω
Grammatical information: v.
Meaning: `wind around, envelop, cover' (Il.)
Other forms: (Arat. 432; καταείλυον v. l. Ψ 135 for -νυον, -νυσαν), perf. med. εἴλῡμαι , fut. κὰδ δέ ... \/ εἰλύσω Φ 319, aor. κατ-ειλύσαντε (A. R. 3, 206); εἰλύομαι `wind itself and curl, sneak forward' (S. Ph. 291 and 702, `swarm' (Com.), aor. pass. ἐλύσθη `rolled', ἐλυσθείς, Theoc. 25, 246 therefor εἰλυθείς; A. R. 3, 296 εἰλυμένος).
Compounds: Some prefixed compounds: κατ-ειλύω (Hdt.), δι-ειλυσθεῖσα `sneaking through' (A. R. 4, 35), ἐξ-ειλυσθέντες (Theoc. 24, 17), συν-ειλύω (EM 333, 42).
Derivatives: From ἐλῠ-: ἔλῠ-τρον `envelop, shell, container' (Ion.-Att.) with ἐλυτρόομαι (Hp.); ἔλῡμα `plough-beam' (Hes., length sec., s. below), in H. also = νύσσα (`turning point in a career') καὶ τὸ ἱμάτιον, cf. εἴλυμα; ἔλῠμος a Phrygian pipe (S., Com.), in H. also `envelop'; ἔλυστα ἄμπελος μέλαινα H. (-σ- as in ἐλύσθη, s. below); deverbative ἐλύσσει εἰλεῖται H. - From εἰλῡ-: εἴλῡμα `envelop' (ζ 179 etc., cf. ἔλυμα); εἰλυθμός `hiding-place, hole' (Nic.), ap. H. = ἕλκος, τρόμος (to εἰλύομαι); εἰλυός = εἰλεός s. v.; εἴλυσις `sneaking forward' (sch. on εἰλύομαι); εἰλύτας, ἐλλύτας name of a cake' (inscr., H., ἐλύτης gramm.; s. Fraenkel Nom. ag. 1, 171f.); deverbat. εἰλύσσεται εἰλεῖται H. (cf. ἐλύσσει) with εἰλυστήριον (gloss.). - From ἀλῠ- (zero grade): ἅλυσις, ἀλύτας, s. vv. - S. also πέλλυτρον and γολύριον.
Origin: IE [Indo-European] [1140] *u̯el-u- `envelop, cover'
Etymology: The gloss γέλουτρον ἔλυτρον, ἤγουν λέπυρον H. gives PGr. Ϝέλυ-τρον, identical with Skt. varu-tra- n. `Obergewand' (gramm.). εἰλύω can be from PGr. *Ϝελ-ν-ύ-ω and agree with Skt. vr̥ṇóti `envelop, cover' (IE *u̯l̥-ne-u-ti); but the Greek word is late and rare which makes the identification less probable, s. below. Disyllabic Ϝελυ- in (Ϝ)ελύ-σ-θη etc. (with analogical -σ-; Schwyzer 761) also in Arm. gelu-m `turn' (formation not certain) and in Lat. volvō; an iterative formation of it is Goth. walwjan, OE wealwian `revolve (onself)'. Note (Ϝ)έλῡ-μα with the same sec. long vowel as Lat. volūmen; further Arm. gelumn `turning'. - In the Greek system the perfect εἴλῡμαι \< *Ϝέ-Ϝλῡ-μαι (with long vowel; Ϝ- uncertain s. Chantr. Gramm. hom. 1, 131 and Schwyzer 649e) was important; both in (late) εἰλῦσαι and εἰλυσθείς and in the many nouns in εἰλῡ- it was decisive. - Ample discussion (partly diff.) in Solmsen Unt. 232ff.
Page in Frisk: 1,461-462

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ειλύω — εἰλύω (Α) 1. περιτυλίσσω, σκεπάζω 2. κινούμαι κουλουριάζοντας το σώμα. [ΕΤΥΜΟΛ. Ανάγεται σε ρίζα *welu (αρχ. ελλ. Fελυ ), παρεκτεταμένη μορφή τής αρχικής IE *wel «στρέφω, κυλίω» (βλ. λ. ειλώ), τής οποίας η ύπαρξη επιβεβαιώνεται από τη γλώσσα τού… …   Dictionary of Greek

 • εἰλύω — εἰλύ̱ω , εἰλύω enfold pres subj act 1st sg εἰλύ̱ω , εἰλύω enfold pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἰλύαται — εἰλύω enfold perf ind mp 3rd pl (epic ionic) εἰλύ̱αται , εἰλύω enfold perf ind mp 3rd pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἴλυνται — εἰλύω enfold perf ind mp 3rd pl (epic) εἴλῡνται , εἰλύω enfold perf ind mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἴλυον — εἴλῡον , εἰλύω enfold imperf ind act 3rd pl εἴλῡον , εἰλύω enfold imperf ind act 1st sg εἴλῡον , εἰλύω enfold imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) εἴλῡον , εἰλύω enfold imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπείλυον — ἐπείλῡον , ἐπί εἰλύω enfold imperf ind act 3rd pl ἐπείλῡον , ἐπί εἰλύω enfold imperf ind act 1st sg ἐπείλῡον , ἐπί εἰλύω enfold imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ἐπείλῡον , ἐπί εἰλύω enfold imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἰλυμένα — εἰλῡμένα , εἰλύω enfold perf part mp neut nom/voc/acc pl εἰλῡμένᾱ , εἰλύω enfold perf part mp fem nom/voc/acc dual εἰλῡμένᾱ , εἰλύω enfold perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ιλύω — ἰλύω (Α) 1. σκεπάζω με λάσπη 2. ειλύω*. [ΕΤΥΜΟΛ. Με την πρώτη σημ. η λ. προέρχεται από το ουσ. ἰλύς «λάσπη», ενώ με τη δεύτερη είναι άλλος τ. τού ρ. εἰλύω] …   Dictionary of Greek

 • εἰλυμένον — εἰλῡμένον , εἰλύω enfold perf part mp masc acc sg εἰλῡμένον , εἰλύω enfold perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἰλυμένω — εἰλῡμένω , εἰλύω enfold perf part mp masc/neut nom/voc/acc dual εἰλῡμένω , εἰλύω enfold perf part mp masc/neut gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἰλυμένων — εἰλῡμένων , εἰλύω enfold perf part mp fem gen pl εἰλῡμένων , εἰλύω enfold perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.